Viktigt för oss

Nöjda kunder… - inget som vi strävar mot

Många aktörer inom upplevelse och turism fokuserar på att sätta kunden i fokus och på att få nöjda kunder. Ärligt talat, finns det någon aktör som inte gör det ? Vi vill ta det ett steg längre. För oss räcker det inte med nöjda kunder. Vi vill överträffa kundens förväntningar. Vi vill ha begeistrade kunder. Kunder som vill paddla igen och som dessutom berättar för vänner och bekanta hur begeistrade de är :-)

bild kanadensare

Vi arbetar för barn och ungas hälsa

Vi som driver Stisses har i många år, i olika sammanhang, haft förmånen att få jobba med projekt och verksamheter som främjar barn och ungas hälsa. Vi tror på att alla barn mår bra av att vara i rörelse och vi tror att de flesta barn vill göra utomhusaktiviteter tillsammans med sin familj. Därför är det självklart för oss att alla barn under 10 år ska få paddla gratis.

bild paddlare

Hållbar turism

För oss är hållbar turism att ta ansvar för att vår verksamhet tillfredsställer våra kunders behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vi delar in vårt hållbarhetsarbete i följande tre områden:

 • Social hållbarhet arbetar vi med för att vi tror på att skapa ett gott liv med omtanke om både människa och natur.
 • Ekologisk hållbarhet arbetar vi med för att vi vill värna om, gynna och bevara natur- och kulturmiljövärden.
 • Ekonomisk hållbarhet jobbar vi med för att vi tror på tillväxt i nuet och framåt men inte på bekostnad av människa och natur.

Rent konkret innebär det att vi idag gör följande:
 • Vi har ett högt säkerhetstänk, extra noga när det gäller barn. Vi anpassar och underlättar för äldre, oerfarna eller ovana personer.
 • Vi använder inga kemikalier när vi rengör våra kanoter. Bara vanligt vatten.
 • Vi rekommenderar våra kunder att paddla både med- och motströms för att minimera behovet att transportera kanoter med bil.
 • Vi ser till att sköta om våra rastplatser.

Exempel på åtgärder som vi inte gör idag men där vi just nu arbetar med för att finna en lösning:
 • Källsortering vid samtliga rastplatser
 • Bättre/tydligare informera om allemansrättens rättigheter och skyldigheter när man paddlar
 • Transporter av kanoter ska ske med eldrivet fordon.
 • Vi söker lösningar som gör verksamheten tillgängligt för personer med funktionsvariation.